Projectontwikkeling in Noord-Brabant, kies voor NFL Bouw!

Direct contact opnemen? 0167 - 50 2650 Contact

Stel, je hebt een stuk grond in eigendom waarop gebouwd mag worden. Hoe zorg je er dan voor dat er een plan wordt ontwikkeld dat aansluit op de lokale behoeften en dat past binnen het bestemmingsplan van de desbetreffende gemeente? Natuurlijk moet er tijdens de projectontwikkeling ook goed gekeken worden naar de financiële haalbaarheid, de algehele exploitatie en tal van andere belangrijke aandachtspunten. NFL Bouw is een gespecialiseerde en flexibele projectontwikkelaar voor grote en kleinere projectontwikkeling in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. 

Projectontwikkeling in Noord-Brabant: compleet ontzorgen met korte lijnen

Bij projectontwikkeling begint het altijd met een grondeigenaar die een bonafide partij zoekt voor het ontwikkelen van een gedegen plan. Dat kan gaan om private grondbezitters, investeerders, beleggers of gemeenten. Als u als grondeigenaar zoekt op ‘Projectontwikkeling in Noord-Brabant’ is de kans groot dat u bij NFL Bouw & Planontwikkeling uitkomt. Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd voor zowel de ontwikkeling als realisatie van mooie bouwprojecten in Zuidwest Nederland. Wij werken hierbij nauw samen met een aantal gespecialiseerde partners voor bijvoorbeeld ontwerp (architectuur), constructieberekening, infra en het vergunningentraject. Het fijne is dat u als opdrachtgever zelf geen omkijken heeft naar al dit soort zaken. U heeft één vast aanspreekpunt bij NFL Bouw & Planontwikkeling en de lijnen zijn dus altijd kort. Dat werkt fijn en efficiënt voor beide partijen.

Projectontwikkeling én realisatie

Als projectontwikkelaar worden wij vaak betrokken bij het uitwerken en realiseren van plannen voor bijvoorbeeld nieuwbouwwijken, inbreidingsplannen en uitbreidingsplannen voor woningbouw, commerciële ruimtes (winkels of horeca), openbare voorzieningen (zwembaden, sporthallen, scholen en dorpshuizen), zorginstellingen, aanleunwoningen, grootschalige bedrijfsontwikkeling (complete bedrijventerreinen, boerderijen, veestallen of opslagloodsen). Bij projectontwikkeling in Noord-Brabant draait het er in eerste instantie om wat er binnen de bestemmingsplannen en vergunning-technisch gezien wel en niet mag op de beoogde locatie en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de wensen van de opdrachtgever. Het zetten van de juiste stappen in de goede volgorde is daarbij essentieel. Een tijdrovend en kostbaar plan uitwerken waarvan eigenlijk al op voorhand duidelijk is dat dit niet past binnen de van overheidswege aangegeven kaders, heeft immers weinig zin. NFL Bouw & Planontwikkeling kijkt daarom vanaf begin af aan of een project realistisch en uitvoerbaar is.

Projectontwikkeling in Noord-Brabant voor recreatie

Naast het compleet ontzorgen van opdrachtgevers bij projectontwikkeling in de hierboven benoemde segmenten is NFL Bouw & Planontwikkeling ook gespecialiseerd in projectontwikkeling voor recreatieve doeleinden. Denk hierbij aan de realisatie van recreatiewoningen incl. de algemene openbare voorzieningen die nodig zijn voor het gerief en comfort voor de eigenaren of huurders van dergelijke faciliteiten. Wij doen dit soort projecten soms in eigen beheer, maar meestal in opdracht van en in samenwerking met andere partijen die eveneens gespecialiseerd is de realisatie en het onderhouden van recreatief vastgoed. Ook deze tak van sport is een sterke troef van NFL Bouw. 

Laten wij samen úw plannen ontwikkelen!

Het complete plaatje zorgt ervoor dat ons bedrijf vaak gevraagd wordt voor projectontwikkeling in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Dus zoekt u een veelzijdige en flexibele projectontwikkelaar? Neem dan zeker contact met ons op!